Når sist spurte en kollega deg om hvordan du har det?

 Hvordan har du det på jobb

Er svaret ditt NEI, på ett eller flere av spørsmålene,  så er du ikke alene. Det viser seg at det er mange som har det på samme måte. Men det trenger absolutt ikke å være sånn.Det viser seg at de bedriftene som skaper arbeidsplasser som preges av trivsel, arbeidsglede, engasjement og effektivitet belønnes med glade og effektive medarbeidere, lavere sykefravær, gode resultater og lav turnover.

Høres det fristende ut å være medarbeider i en slik bedrift? Følg med så får du kanskje noen gode råd.

Drømmejobben!

-Hvilken betydning har den for din egen trivsel og velferd?

Jeg har i mange år jobbet som leder og har blant annet hatt ansvar for IA- arbeidet i bedriftene. I løpet av disse årene har jeg truffet mennesker med ulike utfordringer knyttet opp mot helse, trivsel og mestring. En ting mange av de har hatt felles er tilknytningen til arbeidsplassen sin, kolleger, ledere og andre ansatte – eller kanskje jeg heller skal si – mangelen på denne tilknytningen/tilhørigheten. Den er faktisk, for mange av de, ikke tilstede.

Flere som beskriver jobben sin forteller at de betrakter den som «helt grei». Jeg utfører mine arbeidsoppgaver og mottar min lønn og det er stort sett det hele. Menneskene rundt meg er hyggelige nok de, men jeg snakker ikke så veldig mye med de. Slik har det «alltid» vært og det fungerer helt fint for meg.

I min omgang med kolleger og andre venner og bekjente får jeg en forståelselei seg strekmann av at det er flere der ute som føler seg ensomme på jobben. De har få eller ingen å kommunisere med, utveksle nytt med og fortelle om opplevelser de har hatt, ingen å spise lunsj sammen med og søke råd/støtte hos eller ta pause sammen med. Det er få eller ingen som spør hvordan du har det, som bryr seg om deg og som viser omsorg, støtte og en hjelpende hånd. Dersom de er syke og ikke på jobb er det få eller ingen som ringer eller sender sms og spør hvordan de har det eller om de trenger hjelp.

Jeg har spurt flere i min omgangskrets følgende spørsmål: «Når sist ringte DU til en kollega som var syk og spurte hvordan hun/han hadde det?» Er DU en god kollega som bryr deg om dine kolleger, viser omtanke og hjelper til? Eller tenker du at de nok sikkert har mer enn nok med seg og sitt? Svarene jeg har fått har vært av varierende art. Noen er omsorgsfulle og har omtanke for sine kolleger mens andre igjen ikke tør å ta kontakt. De føler at de ikke har noe med andres sykdom å gjøre, den syke vil kanskje ikke ha kontakt og går jeg kanskje for langt når jeg ringer en kollega som ikke er på jobb. Hun er jo tross alt syk. Vi er med andre ord redde for å presse oss på.

Oppfølging av sykmeldte er en nødvendig og prioritert oppgave for ledere. Sykefraværet i Norge koster bedriftene og samfunnet mange millioner hvert år så det vil være en lønnsom oppgave, på flere måter, å få til større trivsel, et bedre arbeidsmiljø og økt tilstedeværelse på arbeidsplassene.

Men hva gjør de forskjellige bedriftene for å få til økt tilstedeværelse? Hvilke tiltak iverksettes?

I ulike bedrifter er det satt i gang mange forskjellige tiltak. Alt fra felles spiserom/møtested, trening i arbeidstiden, kompetanseheving/kurs, vafler/frukt, felles lunsj, sommeravslutning med servering, julekaffe/julelunsj, påskegodterier m.m. Tiltakene er uendelige. Og det viser seg at disse tiltakene har hatt varierende betydning for trivsel, et bedre arbeidsmiljø og økt tilstedeværelse.

 Så hva er det da som virker?

Jeg kom over en artikkel her om dagen. Artikkelen omhandlet bruk av ordet «sammen» og hva det gjør for tilhørighet og motivasjon.

Mennesker er soTeamtrappsiale vesener som har det best når de tilhører en gruppe. Som oftest har avdelinger og team i organisasjonen like mål, men på tross av dette kjenner mange seg ensomme i sin arbeidshverdag. Dette skriver Heidi Grant Halvorson som jobber ved Columbia university.

Hun mener at det ligger et stort potensial i å bedre teamfølelsen på arbeidsplassen og viser til en studie fra Stanford University. Her fant forskere ut at medarbeiderne har behov for en følelse av å jobbe sammen i en gruppe, selv om de teknisk sett ikke gjør det. For å lykkes skal man som leder rett og slett bli flinkere til å bruke ordet «sammen». Følelsen av at man jobber sammen har nemlig vist seg i å gi økt motivasjon. Særlig den type motivasjon som kombinerer interesse, glede og engasjement, som igjen gir gode resultater.

Team - puzzelI studiet det vises til fikk deltakerne først møtes i små grupper for så å skilles og løse vanskelige oppgaver på egenhånd. Deltakerne i den ene gruppen fikk høre at de jobbet med oppgaven sammen med andre, selv om de satt i separate rom. De ville også på et tidspunkt enten gi eller ta imot tips fra andre i gruppen for å løse oppgaven. Den andre gruppen fikk ikke høre noe om å jobbe sammen og tipset de enten gav eller fikk var til eller fra forskere.

Ordet «sammen» viste seg å ha god effekt. De i gruppen som fikk følelsen av å høre til et team jobbet 48 % lengre, løste flere oppgaver riktig og husket det de hadde gjort bedre. De kjente seg også mindre slitne av arbeidsoppgavene.

Ordet «sammen» gir et sterkt sosialt signal til hjernen, mener Heidi Grant Halvorson. Det fungerer som en belønning fordi det gir signaler om tilhørighet, at man er sammensveiset med andre og at du kan stole på at de som jobber sammen med deg jobber mot samme mål. Ledere burde altså bruke dette ordet langt mer enn de gjør i dag. Det vil være en påminnelse om at medarbeiderne ikke er alene og dermed motivere dem slik at de kan prestere sitt beste, skriver Halvorson.

Konklusjonen jeg trekker av denne artikkelen er at det er store gevinster å hente på å la medarbeiderne jobbe sammen i team og å være bevisst i bruken av ordet «sammen».

Jeg er ikke i tvil om at det er langt mer hyggelig og tilfredsstillende å være på en arbeidsplass hvor menneskene oppriktig bryr seg om hverandre. Hvor vi jobber sammen og er bevisst betydningen av tilhørighet – å være sammen – både om arbeidsoppgaver, måloppnåelse og arbeidsmiljø. Hvor vi hjelper og støtter hverandre i situasjoner som oppleves som vanskelige og har det morsomt når situasjonen krever det. Har du et slikt arbeidsmiljø, så er du på god vei mot drømmejobben.

Og er det ikke slik så kan DU når som helst gjøre noe med det.

Team

Dette innlegget ble publisert i Drømmejobben, Motivasjon, Team, Uncategorized og merket med , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmerk permalenken.

Legg inn en kommentar