Teamcoaching

Coaching av medarbeidere, grupper og bedrifter:

  • Selvrealisering

Selvrealisering betyr mye for individet og i dagens samfunn har medarbeiderne blitt mer og mer opptatt av å tilfredsstille egne behov og mål. Det er derfor viktig for ledelsen i en bedrift og ha et system som tillater medarbeiderne å tilfredsstille egne behov, verdier og mål samtidig som hensynet til bedriftens behov, verdier og mål ivaretas. Det å ha et system som tillater alle å lykkes kan synes som et viktig tiltak.

  •  Team som metode

Det sies at formelen for bærekraftige resultater er utvikling av gode og velfungerende team.

Erfaringsvis er teamarbeid mer effektivt enn når medarbeiderne arbeider alene. Velfungerende team finner løsninger der det tidligere var liten fremgang og vekst. Det kan føre til vesentlige forbedringer av produktivitet, kvalitet og tilfredshet, samt føre til økt salg og høyere inntekter.

Rapporter viser at teamarbeid har snudd bedrifter fra tap til lønnsomhet, og at endringer i produktivitet og resultater nesten oppleves som mirakler. I det lange løp vil bruk av team føre til endringer i en organisasjon. Dette inkluderer grunnleggende endringer i atferd, tenking og verdier som ellers ikke hadde vært mulig. Endrede verdier kan bare framkomme som et resultat av økt bevissthet og erfaring. Dette hender oftere i en liten og åpen gruppe enn i større organisasjonsenheter.  På denne måten kan team hjelpe til med å utvikle en organisasjon til en lærende organisasjon.

Legg inn en kommentar