Profesjonell coaching

Coaching er en samtale- og handlingsmetodikk med ulike teknikker som har til hensikt å hjelpe individet til å se på seg selv og omgivelsene sine med mer bevisste øyne, for deretter å foreta de justeringer som er nødvendig, for å få en mer harmonisk og effektiv hverdag.

Ofte er det stor forskjell mellom å ønske og å ville – til og faktisk gjøre.

Coaching kan være en svært effektiv vei til individuell motivasjon og tar deg fra det å ønske/ville til og faktisk gjøre. I denne prosessen er samspillet mellom deg og meg som coach, et sted der vi jobber direkte med dine tanker og forestillinger om de oppgavene du skal gjøre eller de valgene du skal ta. Hva er det som stopper deg i å gjøre det som trengs, hvorfor står du fast?

Alt handler om deg

Coaching har som tema det DU vil ta opp. Derfor er ofte det første spørsmålet: – Hva er det som opptar deg akkurat nå? Hva vil du bli coachet i? All coaching handler derfor om deg og dine behov.

Legg inn en kommentar